Informace pro rodiče

07.09.2021 15:10

Milí rodiče,

zde máte několik informací týkající se provozu ve školičce.

 

Všechny děti:

Oslava narozenin - prosíme, aby jste oslavenci nedávali nic jiného než gumové bonbóny, sušené ovoce nebo ovoce na jeho oslavu. Ohledně ovoce je potřeba se předem domluvit s vedoucí stravování p. Hamalovou

 

Papučky pro děti musí mít bílou podprážku a pevnou patu! Kvůli bezpečnostním požadavkům

 

Nejen v malé třídě, ale u všech dětí je potřeba, aby byly všechny věci podepsány.

 

Ven chodíme každý den. Je potřeba, aby zde děti měly pláštěnku stále v obalu/pytlíčku...Často děti potřebují i gumáky /ty stačí v daný den přinést/. Opět je potřeba podepsat - obal, pláštěnku i gumáky.

 

Do rodičovského fondu ybíráme 500,- Kč za dítě. Z tohoto fondu jsou placena veškerá vystoupení pro děti. Vyúčtování dostane každý rodič na konci šk. roku. Peníze vybírá p. uč. Kouřilová ve třídě Kytiček do konce září

 

Ve školním řádu je zakotveno také to, že děti se schází do 7:50 hodin a odchází nejpozději v 15:50 hodin, aby nedocházelo k narušování programu a režimu dne.

 

Prosíme Vás o přinesení 1 balení kapesníků /vytahovací v krabici/, 1 balení kapesníků / 10 balíčků na procházky/, 1 balení kuchyňských utěrek. Mladší děti prosíme o přinesení podložek na postýlku  na spinkání.

Celý rok platí zákaz přinášení hraček do MŠ. Povolený je pouze plyšák na spinkání.

 

V šatně se prosím zdržujte jen nezbytně dlouhou dobu /rychlé převlečení, krátké rozloučení/.

 

Přineste dětem fotku do narozeninového vláčku. Tento vláček máme na spojovací chodbě mezi třídami.

 

Pokud máte připomínky, náměty, nápady...můžete nám je sdělit osobně nebo vložit vzkaz do schránky důvěry, která se nachází v šatně Kytiček

 

Je potřeba dodržovat školní řád. Jeho prostudování rodiče nově příchozích dětí potvrdí svým podpisem / v šatně sluníček - mladší děti/

 

Program naší školky se zaměřuje na zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Výchovně vzdělávácí práce je přčipravována podle programu Kurikulum podpory zdravý. Celý program si můžete prostudovat také na webových stránkách www.skolka.hrubavrbka.cz

 

Předškoláci:

Pokud dítě není nekterý den ve školce, je potřeba, aby jej rodič omluvil písemně. Omlouvné listy naleznete v šatně. Nikam se neodnáší.

 

Edukační skupinky pro předškoláky plánujeme od ledna 2022. Budou probíhat ve středu v době 15:00 - 16:00 hodin. Je potřeba doprovod rodiče/prarodiče, sourozenci zústávají doma. Cena za 10 setkání je 600,- Kč. Účast je dobrovolná, je potřeba se předem přihlásit

 

Starší děti /třída Kytiček/:

Každý den při obědě používáme příbory. Můžete doma trénovat i o víkendu. Je potřeba dbát na správný úchop a aby si děti příbor nepředělávaly!

Stále více dětí má problém se správných úchopem tužky. Existuje mnoho pomůcek, ale všechny jsou pouze DOPOMOCNÉ, nikdy úchop dítěte nenaučí sami! Všimli jsme si také, že dětem dělá problém přejít z tlustých trojhranných pastelek a tužek na tenké. V letošním roce jsme zakoupili tlusté tužky pouze do malé třídy, ve starším oddělení mají děti pouze tenké. Snažte se děti i Vy doma opravovat. Jediný správný úchop je špetkový, rády p. uč. ukáží. Společně to zvládneme :-)

 

Děkujeme za spolupráci. Pokud máte něco na srdci, rádi zodpovíme Vaše dotazy každý den osobně

 

—————

Zpět