Hygienické požadavky při znovuotevření MŠ

04.05.2020 12:56

1. Rodiče předloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění /vyzvednutí v MŠ v době 8:00 – 12:00 hodin/ při nástupu dítěte do MŠ

2. Do MŠ mohou vstoupit pouze děti zdravé, bez infektu a příznaků /rýma, kašel, horečka…/. V případě alergické rýmy musí rodiče dodat potvrzení od lékaře 

3. Před vstupem do MŠ je nutná dezinfekce rukou, která bude připravena u vchodových dveří

4. Všichni dospělí jsou povinni mít při vstupu do MŠ roušku nebo jiný ochranný prvek

5. Vstup do MŠ je možný v době 6:30 – 8:00 hodin, po této době nebude možné do prostor vstoupit /bude následovat dezinfekce prostor/. Vyzvedávání dětí je možné v době 12:00 – 12:30 hodin nebo 15:00 – 16:00 hodin

6. Dospělým je umožněno pohybovat se pouze v prostorách šaten, vstup do umyváren a tříd je zakázán

7. Každé dítě musí mít v šatně v obalu připravenou svou dezinfikovanou roušku. V případě použití roušky je potřeba ji vyměnit

8. Je zakázáno používat textilní ručníky, proto při nástupu dítěte prosíme o přinesení papírových utěrek /1 balení/

9. Při vyzvedávání dětí platí stejná pravidla jako při vstupu do budovy

—————

Zpět