Anketa - prosíme rodiče o vyplnění

02.10.2020 06:52

Anketa pro rodiče

Milí rodiče,

dovoluji si Vás oslovit prostřednictvím mateřské školy, kterou jste si vybrali pro vzdělávání Vašeho dítěte v době před dovršením tří let věku. Vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole (nebo jiné instituci) je stále diskutovaným tématem na různých úrovních. Připravená anketa by měla přispět k odkrytí důležitých aspektů, potřebných pro argumentaci potřebnosti takové služby k naplňování potřeb rodin s dětmi. Také by měla přispět k poznání, jak rodina vnímá vlastní potřeby dítěte. Zároveň s touto anketou budou v obdobném formátu osloveny učitelky/ředitelky mateřských škol a zřizovatelé. Následně budou výstupy z anket doplněny o informace, které vyplynou z rozhovorů se zástupci jednotlivých aktérů, kteří v anketě vyjádří svůj souhlas.

Anketa je součástí doktorandského projektu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky šetření budou zpracovány, publikovány a stanou se součástí disertační práce věnované problematice spolupráce rodiny a mateřské školy při vzdělávání dětí mladších tří let. Následně budou výsledky poskytnuty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, respektive Národnímu pedagogickému institutu České republiky, kde budou využity k metodické podpoře mateřských škol, případně jako podklad pro návrh úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a souvisejících právních předpisů.

Věnuji se této problematice řadu let a podporuji úpravu podmínek v institucích pro děti raného věku v souladu s jejich aktuálními potřebami. Zapojením do šetření mi můžete pomoci v dalším mapování problematiky zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy a následně ke zlepšování podmínek zohledňujících potřeby dětí a jejich rodin.

Odpovědi na otázky Vám zaberou cca 15-20 minut. Online formulář najdete zde:

https://docs.google.com/forms/d/1Y8bpGsjWoRsSqEOFjgcimieJa6uw2XhjdVb2Gb0vD3k/viewform?edit_requested=true

Prosím o vyplnění do 18. 10. 2020. V případě jakéhokoliv problému s formulářem mne můžete kontaktovat na mailu hana.splavcova@npicr.cz.

 

Vyplnění je anonymní, nezavazuje k další spolupráci. Pokud budete mít zájem účastnit se cíleného šetření, budete ochotni odpovědět na další dotazy v individuálním rozhovoru, uveďte, prosím, do formuláře své kontaktní údaje.

 

Předem děkuji za Váš čas a odpovědi.                                                                                    Mgr. Hana Splavcová, doktorand PedF UK v Praze, 30. 9. 2020

—————

Zpět