Platba stravy

Informace k platbě obědů

Vedoucí stravování upozorňuje rodiče, že platba za daný měsíc bude probíhat vždy 3. a 4. den v měsíci na základě předem rozdaných kartiček.

3. den v měsíci - od 7:00 hod. - do 8:00 hod. /ráno

4. den v měsíci - od 15:00 hod. - do 16:00 hod. /odpoledne

 

Pokud vycházejí tyto dny na víkend, automaticky se výběr platby přesunuje na nejbližší možný pracovní den.

Platbu stravy a školného můžete uhradit přímo na účet MŠ.

Číslo účtu: 27-7180020237/0100 (Komerční banka)

Jako variabilní symbol uveďte měsíc a rok, za který platíte /např. 92019/

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, ať můžeme platbu správně přiřadit.