Tělesný vývoj

Mám umět sám:

 • chodit vyrovnaně a plynule se správnými pohyby paží
 • chodit po šikmé ploše a zvýšené rovině (po lavičce)
 • chodit volně v prostoru s vyhýbáním, s orientací mezi překážkami, se změnami směru a délky kroku
 • chodit po schodech nahoru a dolů bez držení, střídat nohy
 • chodit po špičkách - střídat běh a chůzi podle pokynů
 • zvládnout přeběh na 20 m k cíli - i ve dvojicích či trojicích
 • pohotově vyběhnout na smluvený signál
 • skoky na místě snožmo, z místa, s otočením
 • poskoky v podřepu, přes čáru, vpřed, vzad, vpravo a vlevo
 • přeskočit nízkou překážku z místa i při běhu
 • seskočit z vyšší roviny s dopomocí, později bez dopomoci na měkkou podložku
 • skok do dálky z místa i s rozběhem
 • plazení po břiše pod nízkou překážkou
 • plazení po lavičce v lehu na břiše s přitahováním rukou
 • přelézt vyšší překážky
 • prolézat tunelem po břiše i ve dřepu
 • koulet míčem k danému cíli ve dvojiccíh, po šikmé ploše, vyhazovat míč do výšky, házet míč do koše umístěného ve výši hlavy dítěte
 • pohotové přechody ze stoje do různých poloh podle povelu
 • stoj na jedné noze (krátká výdrž)
 • pokus o váhu s oporou
 • plynulé převaly (sudy) i na mírně šikmé ploše
 • kotoul vpřed bez dopomoci
 • chodit ve 2/4 taktu (pochodový krok)
 • dodržovat změny tempa běhu podle hudby, změny směru běhu, střídat a zrychlovat chůzi a běh podle pokynů