Řečový vývoj

Mám umět sám:

  • řečový projev má být gramaticky správný
  • má obsahovat všechny slovní druhy
  • stále více používám přídavná jména a slovesa
  • stále přesnější identifikace barev
  • ovládám kolem 1500 - 2000 slov
  • pomocná slůvka ten, ta, to nahrazuji konkrétními názvy osob, zvířat a věcí
  • výslovnost - mohou ještě přetrvávat některé charakteristické nepřesnosti