Estetický rozvoj - výtvarný projev

Mám umět sám:

  • uvolněně kreslit podle vlastní volby i podle zadání
  • kreslit plynulým a odvážným grafickým pohybem, silnějším i slabším materiálem na různě velké formáty (křídou, uhlem, rudkou, pastelem, slabým fixem, tužkou)
  • graficky zaznamenávat pohyb zápěstí (uvolňování) – vertikální a horizontální linie a smyčky
  • při malování nanášet barvu a vybírat vhodné barvy
  • roztírat barevnou skvrnu prstem nebo dřívkem, hledat podobu věcí ve vzniklém tvaru
  • otiskovat barevné skvrny přeložením papíru, zapouštět barvu
  • pojednat celou plochu papíru technicky dokonalejší malbou s využitím velkých i malých štětců

Ještě sám nezvládnu, ale potřebuji vést k:

  • obohacovat a prohlubovat dětské představy pozorováním a rozvíjením vnímacích schopností, využívat k tomu různé přiměřené techniky a materiály