Estetický rozvoj - hudební a pohybový

Mám umět sám:

 • zpívat s menší oporou o hlas dospělého – ve skupině i sólově
 • s doprovodem zazpívat popěvky i říkadlové melodie ve dvou až třítónovém rozsahu
 • zazpívat 5-8 říkadlových melodií a 4-5 písní s vyššími nároky na intonační čistotu a rytmickou a dynamickou správnost
 • zívat s nástrojovým doprovodem i bez doprovodu podle taktovacího gesta
 • využívat dětských bicích nástrojů při práci se slovy a textem
 • pohybově vyjádřit charakter skladby (pochod, ukolébavka) a reagovat pohybem na změnu hudebního doprovodu
 • poznávat hudební nástroje, s nimiž bylo seznámeno
 • poznat známou píseň podle předehrané melodie nebo zazpívaného úryvku

Ještě sám nezvládnu, ale potřebuji vést k:

 • ke snaze o čistý, rytmicky správný zpěv s pěknou výslovností
 • zpívat s oporou o hlas dospělého či hudební nástroj
 • dbát na správné dýchání a přirozené tvoření tónu
 • rozvíjet základní repertoár říkadlových melodií a písní, podněcovat zpěvnost
 • spojovat u dětí zpěv s rytmizací pohybem i hrou na dětské hudební nástroje
 • upevňovat dovednost zazpívat v různém tempu s rozdílnou dynamikou