Tělesný vývoj

Je důležité:

 • podporovat správný růst a funkční vývoj
 • zabezpečovat dětem dostatek tělesné aktivity
 • klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku
 • zvyšovat odolnost a zdraví otužováním

 Mám umět samostatně:

 • plazit se pod nízkou překážkou
 • přelézat nízké překážky a prolézat překážky slalom
 • zvládnout plynulou chůzi se správnými pohyby paží
 • zvládnout chůzi s různými polohami paží
 • při chůzi překračovat nízké překážky
 • přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám
 • vystupovat po mírně šikmé ploše
 • vyjádřit rytmizovanou chůzi v pochodovém rytmu
 • skok snožmo do dálky z místa
 • koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem
 • správně držet a používat líci a hrníček

Nezvládnu ještě sám, ale potřebuji vést k:

 • k hygienickým návykům při umývání a utírání se do ručníku
 • ke správnému používání záchodu
 • používat kapesník
 • oblékat a svlékat se, ukládat obuv a oděv na určené místo
 • obout a vyzou boty
 • ukládat hračky na určené místo

Co mám procvičovat:

 • dechová cvičení - nádech, zadržet dech, výdech - nádech nosem
 • vědomé uvolnění celého těla (hadrová panenka)
 • procvičování a uvolňování svalstva celého těla, uvolňování ruky, zápěstí a prstů