Mravní a citový vývoj

Je důležité:

 • upevňovat u dětí pocit bezpečí a jistoty
 • rozvíjet přiměřené sebevědomí s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem
 • rozvíjet a podporovat pozitivní zvláštnosti osobnosti dítěte
 • rozvíjet samostatnost (při sebeobsluze, při manipulaci s předměty)
 • podporovat radostné prožívání, chválit za úspěch a povzbuzovat při neúspěchu
 • postupně dodržovat základní pravidla chování a jednání:
 1. neubližovat si navzájem
 2. umět navázat kontakt s ostatními dětmi a posilovat radost dětí ze staku s ostatními (zejména u jedináčků)
 3. podporovat vznik dětských přátelství, respektovat je a využívat je ve výchovném působení 
 4. dodržovat zdvořilostní návyky - pozdravit, poděkovat, oslovit, poprosit, požádat
 5. upevňovat vztahy k rodičům a sourozencům
 6. dbát na ochranu životního prostředí
 7. dbát na bezpečnost - na silnici, elektrický proud, neznámí lidé, cizí psi