Estetický rozvoj - výtvarný projev

Mám umět samostatně:

 • spontánně kreslit podle vlastní volby
 • slovně vyjádřit, co nakreslilo - kresba na základě citových podnětů a vztahů (rodina, kamarádi, náš dům, zvířátka, hračky)
 • kreslit na základě citového prožitku - zážitky z rodiny, z vycházek, z výletů, z pohádek,...
 • jednoduchou formou znázornit dopravní prostředky (auto, vlak, loď, letadlo)
 • kreslit i silnějším grafickým materiálem - např. křídou, rudkou, pastelem - po celé ploše velkých formátů
 • přejít od kresby k malbě, naučit děti zacházet se štětcem a barvou, nanášet barvu na celou plochu papíru, zapouštět barvy do sebe
 • přiměřeně zacházet s barvou, vyplňovat plochu mezi liniemi malby stětcem hustou sytou barvou
 • pomáhat při přípravě materiálu i při úklidu po malování
Ještě sám nezvládnu, ale potřebuji vést k:
 • podporovat a motivovat výtvarnou činnost, posilovat tvořivý proces, rozvíjet dětské představy, fantazii a tvůrčí aktivitu
 • nepotlačovat individualitu výtvarného projevu dítěte
 • důsledně sledovat a opravovat správné držení těla při práci u stolu
 • dávat pozor na sklon papíru - obrácený sklon papíru u leváků!!!
 • dbát na správné držení psacích potřeb a procvičovat uvolňování ruky, zápěstí a prstů
 • postupně doplňovat k lidské postavě důležité detaily (obličej, ruce, prsty)
 • vést děti k naznačení prostředí, ve kterém se děj odehrává
 • vést děti ke slovnímu vysvětlení děje a vzájemných vztahů
 • důsledně vést děti k dokončení práce