Estetický rozvoj - hudební a pohybový

Mám umět samostatně:

  • spojovat zpěv s pohybem a hrou na dětské hudební nástroje
  • společně s oporou o hlas dospělého zazpívat nejméně 3 popěvky říkadlového rázu
  • snažit se o udržení daného tempa písně
  • postupně zdokonalovat dodržování přesnějšího rytmu (procvičovat pomalé a rychlé tempo při chůzi, běhu a tanci)
  • postupně rozlišovat základní dynamický kontrast: tiše x hlasitě - ve zpěvu, v řeči, i ve zvucích kolem nás