Pracovní rozvoj

Cílem pracovní výchovy je probouzet zájem dítěte o pracovní činnost vlastní i ostatních lidí, rozvíjet pracovní schopnosti dítěte, vést je k trvalé pracovní aktivitě, která odpovídá možnostem a schopnostem dítěte.

Pracovní výchova prolíná a prostupuje úkoly rozumové, estetické, tělesné i mravní výchovy. Zahrnuje zejména oblast sebeobsluhy, úklidové práce, práce s materiálem, přírodninami, sestrojování, práce pěstitelské a chovatelské, práce v přírodě (úklid a ochrana životního prostředí).

Mám umět sám:

  • samostatně se umýt, učesat, používat záchod, toaletní papír a splachovací zařízení
  • samostatně používat kapesník
  • samostatně se obléknout, svléknout včetně zapínání a rozepínání oděvu, dbát na úpravu zevnějšku, skládat a ukládat oblečení, boty a další věci na určené místo včetně uložení lůžkovin
  • samostatně se obout, vyzout, zavázat tkaničky na kličky a rozvázat
  • používat celý příbor
  • správně umístit celý příbor na stůl a postupně umět prostřít na stůl – podložku, příbor, ubrousek, misku, skleničku – podílet se při přípravě výzdobu stolu při svátcích a oslavách
  • skládat papír podle pokynů, dodržet přesný postup při skládání, samostatně nalepovat a stříhat papír nebo textil
  • rozvíjet samostatnost, zručnost, fantazii a uplatnit ji při vytváření složitějších staveb z písku a hlíny
  • pomáhat při péči o zvířata doma i v přírodě
  • pomáhat při péči o květiny v bytě a rostliny v zahradě i v přírodě