Mravní a citový vývoj

Mám umět sám:

  • samostatně splnit i náročnější úkol a zhodnotit výsledky vlastního jednání (co jsem udělal dobře, co špatně)
  • projevovat při různých činnostech samostatnost, rozhodnost, nebojácnost, vytrvalost, otevřenost, pravdomluvnost, ohleduplnost, čestnost, soucit s někým
  • vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování – pozdravit, rozloučit se, přivítat se, blahopřát při různých příležitostech, umět věnovat dárek, přát dobrou chuť před jídlem, dobré ráno, dobrou noc, odpovědět na otázku
  • trpělivě překonávat překážky
  • udržovat pořádek ve vlastních věcech, uklízet hračky, zajímat se o práce vykonávané doma i v MŠ a pomáhat podle svých možností
  • rozvíjet zájem dětí o práci, pěstovat kladný vztah ke školní práci, zejména smysl pro povinnost, odpovědnost, pracovitost, dokončení započaté práce, pomoc druhým a vážit si výsledků práce