Estetický rozvoj - výtvarný projev

Mám umět sám:

Kreslení:

 • znázornit charakteristické rysy lidské postavy (dospělý, dítě, ježibaba), náladu (smích, pláč), prostředí a děj
 • znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích a v pohybu se vztahem k přírodě i s pozadím
 • výtvarně charakterizovat dopravní prostředky, pohádkové postavy, složitější dějové situace z okolí a z přírody
 • kreslit plynulým a odvážným grafickým pohybem bez křečovitosti různorodým materiálem
 • ovládat správné držení ve správném sklonu
 • graficky zaznamenávat pohyb vycházející z dlaně a prstů
 • obloučky obrácené nahoru a dolů, vlnovky, ležaté osmičky

Malování:

 • zdokonalovat techniku malby, umět si rozvrhnout děj na ploše, zvolit správný druh štětce, malovat pozadí
 • detailněji znázornit prostředí, děj, volit barvy podle atmosféry a nálady obrázku
 • rozfoukávat barevné skvrny brčkem, hledat podobu ve vzniklém tvaru

Modelování:

 • zpracovat větší kus modelovací hmoty při realizaci složitějšího námětu s vystižením charakteristiky tvaru lidského i zvířecího těla, jeho detailů v různých pozicích i v pohybu
 • vymodelovat složitější dějovou situaci
 • používat špachtli a podložku a vyhlazovat spoje