Estetický rozvoj - hudební a pohybový

Mám umět sám:

  • zpívat samostatně v menších skupinách i sólově, pohotově reagovat na dirigentská gesta (kdy začít, skončit, zpívat silně)
  • rozumět slovním podnětům vztahujícím se ke zpěvu (nahoru – dolů, výše – níže)
  • zpívat v rozsahu 5 - 6 tónů
  • zazpívat 4 – 5 říkadlových melodií a 5 – 8 písní výrazně, přiměřeně intonačně čistě, rytmicky a dynamicky správně
  • poznávat další méně známé hudební nástroje a rozlišit je podle poslechu
  • vyjádřit hudbou přirozeným, dětsky kultivovaným pohybem, vyjádřit stoupání nebo klesání melodie, náladu skladby, změnu tempa rytmu
  • poznat známé písně a skladby podle melodie
  • rozlišit pochod, tanec, ukolébavku, hudbu veselou, smutnou, slavnostní