Co mám umět v...

Každé období lidského vývoje je něčím specifické a nejen dítě má vždy dosáhnout nějakého pokroku.

Na zřeteli musíme však mít, že vývoj každého jedince je velmi individuální proces.

Pokud se dítě pravidelně vzdělává, nenalézá překážky v jednotlivých oblastech.

Dítě by mělo vždy dosáhnout v jednotlivých oblastech určitých "hranic". Takovou malou ukázkou "hranic" Vám mohou být následující věková rozčlenění.