Jazýček neposeda

V jazýčku neposeda půjde o odpolední zájmovou činnost, která nenahrazuje návštěvu u logopeda ani pravidelné cvičení doma.

Jde pouze o preventivní cvičení a podpůrné aktivity.

Povede p. u. Andrea Kučerová

Společně budeme provádět:

- gymnastiku mluvidel a dechová cvičení

- rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby

- rozvíjet zrakovou i sluchovou analýzu a syntézu, trénovat pamět

- rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku

- vést dialog, rozvíjet správnou skladbu věty, gramatickou správnost a plynulost řeči

Co nebudeme dělat:

- vyvozovat a fixovat hlásky, napravovat již vzniklé logopedické problémy